Skelby Kirkes historie

Skelby Kirker ligger kun 150 m fra Susåen og blot 600 m fra Gunderslev Kirke.

 

Den ældste del af den oprindelige kirke er fra den romanske tid. Den består af skib, kor og apsis. Rummet havde et bjælkeloft og små romanske vinduer.  Kirken er cirka 20 m lang, 11 m bred og 8 m høj, hertil kommer koret, der er cirka 3,5 m langt, men næsten lige så bredt som skibet, og en apsis, der har en radius på små 3,5 m.

Som erstatning for bjælkeloftet blev loftshvælvene opført engang i Middelalderen.

De imponerende søjler i kirkens skib, som hvælvene hviler på, er opført for at aflaste kirkens mure for det store tryk, der blev udøvet, da de blev opført.

Efter Reformationen i 1536 var Skelby anneks til Bavelse Sogn, men blev fra 1649 knyttet til Gunderslev, som indtil da havde været et selvstændigt sogn

Et interessant kuriosum er det forskellige antal kamtakker, som kirken er forsynet med. På tårnets østgavl er der fem kamtakker, og på vestsiden er der syv. På våbenhuset er der fem kamtakker. På triumfmuren er der ikke mindre end 15 kamtakker.

Hvorfor kirken er forsynet med det forskellige antal kamtakker vides ikke.

Tårnet:

Tårnet er bygget omkring 1500-tallet og opført i munkesten. Tårnrummet har ikke adgang til kirken, hvilket er ret ualmindeligt. Den nederste del af tårnet bliver i dag brugt som kapel. Der er i tårnet ophængt to klokker. Den største er fra 1749 og forsynet med lange inskriptioner på latin og dansk, der bl.a. beretter, at klokken ved sørgeringningen over Christian VI i 1746 revnede og måtte støbes om. Hvem der har støbt klokkerne vides ikke.

Den mindre klokke er fra 1831.

Adgang til tårnet sker fra sydsiden, hvor der findes en vindeltrappe.