Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag, hver gang vi holder dåb.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til sognepræst Rikke Milan Nielsen (55450069). Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor hun fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Hvad skal du gøre?

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter på www.borger.dk

Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåb eller ved navngivelse. Hvis barnet ikke skal dåbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende blanketten ”Navngivning” (www.borger.dk) til kirkekontoret.