Vælg dit eget konfirmandord

Et konfirmandord/skriftsted er et citat fra Bibelen, som bliver nævnt ved konfirmationen til den enkelte konfirmand. 

Tanken er, at man lærer ordet udenad og kan bruge det, som en slags personligt motto og til at tænke over i livssituationer, 
hvor man trænger til nogle ord eller tanker, som siger én noget, eller ikke selv kan finde ord. 

Her er en række forslag til skriftsteder, der evt. kan benyttes som konfirmandord. Du kan selv vælge et personligt ord,
som du synes taler til dig, eller du kan vælge at "få" et konfirmandord. 

 

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31

2. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.  5.Mos. 31,6.

3. Vær frimodig og stærk, vær ikke bange og bliv ikke forfærdet,
for Herren, din Gud er med dig. Josva 1,9

4.  Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Es.26,4

5. De, der håber på Herren, får nye kræfter.  Es. 40,31

6. Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.  Es.41,10

7. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Es. 43,19 

8. Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. sl. 46,2

9. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Es.54,10

10. Herre, du er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved. Sl.3,4

11. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Sl.23,1. 

12. Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for? Sl. 27,1 

13. Herren, min styrke, mit skjold, på ham stoler mit hjerte! Da jeg fik hjælp, jublede mit hjerte.  Jeg takker Ham med sang. Sl.28,7. 

14. Hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Sl.36,10 

15. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Sl.62,6-7.

16. Men Herrens troskab varer fra evighed og til evighed mod dem,der frygter ham, og hans retfærdighed mod børnenes børn. Sl.103,17

17. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Sl.103,13

18. Gud husker evigt på sin pagt, i tusinde slægtled det løfte, han gav. Sl.105,8

19.  Jesus siger: " Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund."  Matt. 4,4. 

20. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Matt. 5,7

21. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Matt. 5,8 

22. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Matt. 5,9 

23. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. Matt 7,7.

24. Jesus siger: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer,det skal I også gøre mod dem. Matt. 7,12 

26. Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.  Matt. 28,20 

27. Frygt ikke, tro kun. Mark. 5,36 

28. Alt er muligt for den, der tror. Mark. 9,23

29. Intet er umuligt for Gud. Luk. 1,37 

30. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Luk.6,31 

31. Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig. Luk. 6,36 

33. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Luk.18,17

34. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Joh.1,5.

35. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.  Joh. 3,16 

36. Jesus siger: " Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Joh.6,35

37. Jesus siger: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys" Joh.8,12.

38. Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Joh.10,11.

39. Jesus siger: " Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt."  Joh.10,27

40. Ingen kan rive noget ud af min Faders hånd, siger Jesus. Joh.10.29b

41. Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.  Joh. 11,25

42. Jesus siger: Som et lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Joh. 12,46

43. Jesus siger: Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Joh.14,1

44. Jeg er vejen og sandheden og livet. Joh. 14,6 

45. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Rom. 8,31

46. Intet kan skille os fra Guds kærlighed Kristus Jesus, vor Herre. Rom.8,38 

47. Lad dig ikke overvinde af det onde,men overvind det onde med det gode. Rom.12,21

48. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. 
Rom. 14,7-8

49. Så bliver da tro, håb, kærlighed disse tre.  Men størst af dem er kærligheden. 1.Kor. 13,13

50. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Hebr. 11,1

51. Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. 
1.Joh. 3,1

52. Gud er kærlighed. 1.Joh. 4,8

53. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.
1.Joh. 4,16. 
54. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Å.3,8

55. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Luk. 11,28 25.