søndag07jul2019

Gudstjeneste i Skelby Kirke

søndag07jul2019 kl. 10:30 - 11:30